O wyrobie EndoRNA

MAŁOINWAZYJNY WYRÓB MEDYCZNY

jakim jest EndoRNA qRT-PCR stanowi przełom w diagnostyce endometriozy. Jego zastosowanie umożliwi wczesną diagnozę i szybkie wprowadzenie specjalistycznej terapii. Wynik testu wspiera lekarza w dalszej diagnostyce oraz w decyzji o wyborze terapii

Test EndoRNA qRT-PCR służy ilościowemu oznaczeniu względnego poziomu ekspresji genu FUT4 – markera endometriozy w odniesieniu do ekspresji genu referencyjnego GAPDH w materiale pobranym z endometrium macicy pacjentki w fazie wydzielniczej cyklu menstruacyjnego, u której istnieje konieczność potwierdzenia lub wykluczenia endometriozy.

Proces diagnostyczny

01

Pobranie próbki

Próbka pobrana jest przy pomocy pipelli metodą biopsji aspiracyjnej

02

Transport do laboratorium

Próbka jest transportowana w płynie zabezpieczającym RNA do laboratorium

03

Badanie

Ekstracja mRNA oraz oznaczenie ekspresji FUT4

Małoinwazyjny test laboratoryjny

Zalety rozwiązania

Pacjentka po pobraniu próbki może wrócić do codziennych obowiązków

Szybki proces diagnostyczny, nawet w 48 h od momentu pobrania próbki( w zależności od obłożenia laboratorium) – dzisiaj nawet 8 lat

Technika PCR po pandemii koronawirusa jest dostępna globalnie

Test EndoRNA jest wyrobem medycznym

Szybka diagnoza pozwoli na szybsze rozpoczęcie terapii przez lekarza

Inne, obecnie stosowane markery jak CA 125 lub Bcl6 nie są specyficzne dla endometriozy

SKUTECZNOŚĆ DIAGNOSTYCZNA

To stosunek wyników prawdziwie dodatnich do sumy prawdziwie dodatnich i fałszywie ujemnych

Sensitivity / Czułość diagnostyczna

Specificity / Swoistość diagnostyczna

Positive predictive value (PPV)

Negative predictive value (NPV)

Accuracy

Probability index

Youden index

0 mln
kobiet na świecie wg WHO choruje na endometriozę
0 lat
średnio trwa diagnoza endometriozy przy użyciu obecnych metod
0 dni
średnio trwa diagnoza endometriozy przy użyciu innowacyjnego testu EndoRNA
Go to top